Mål & etik

Målet med samtalerne

 

  • Den overordnede terapeutiske hensigt er at opbygge din trivsel og tro på dine personlige ressourcer.
  • At støtte og styrke din jeg- og selvudvikling. 

  • At bevidstgøre om hæmmende overbevisninger og deres årsager.

  • At du gradvist ændrer handle- og tilpasningsmønstre, der er uhensigtsmæssige og hæmmende for udvikling, kreativitet og trivsel.

 
Læs mere om psykoterapi

Læs hvad tidligere klienter siger


Etik

 

  • Der arbejdes under overholdelse af fortroligheds- og tavshedspligt, samtidig arbejdes ud fra gældende lov om oplysningspligt, såfremt et barn udsættes for omsorgssvigt. 

  • Der arbejdes med rum og respekt for din individualitet.

  • Du bliver mødt med psykologisk viden og terapeutiske kompetencer og redskaber. 

  • Grundlaget for relationen er: Aktiv lytning, empati, at kunne drage omsorg og at udvise opmærksomhed i situationen.

 Læs mere om metode


De etiske regler gælder for alle certificerede psykoterapeuter, der er medlem af Dansk Psykoterapeut forening. 

Ressourceopbygning og udvikling