Grundlaget i ID-psykoterapistudiet er erhvervelse af coaching-redskaber. En ID-psykoterapeut kan således som en del af psykoterapien give klienter såvel life-coaching som identitetsorienteret coaching. 
 

Hvad er life-coaching?

Life-coaching er en betegnelse for coaching, der ikke kun vedrører arbejdsopgaver og jobmæssige udfordringer. Life-coaching går et skridt videre og inddrager hele livet. Mange lever uden at kunne mærke, hvad de brænder for eller har lyst til. Ofte styrer negative overbevisninger eller urealistiske overbevisninger vores tilværelse og forhindrer os i at få kontakt til vores egentlige ressourcer. En overbevisning, som man kan opleve vækker anerkendelse hos mange, er fx: "Jeg bliver kun lykkelig og fri for bekymringer, hvis jeg tjener mange penge og har en karriere."

I life-coaching hjælpes klienten med at blive bevidst om følelser og tanker samt adfærd knyttet dertil. Klienten hjælpes med at finde sit eget svar, at se nye muligheder og udvikle latente potentialer og uudnyttede ressourcer både i det professionelle og private liv.
 

Hvad er identitetsorienteret coaching?

ID står for identitetsorienteret. Identitetsorienteret coaching handler om at bevidstgøre om de mest ressourcefyldte og livsbekræftende sider af vores identitet.

Gennem coaching kan vi opnå kontakt til nye talenter, kompetencer og positive menneskelige egenskaber, men i løbet af kort tid vil vi falde tilbage til vores gamle identitet, hvis vores selvfølelse, dvs. den dybere oplevelse af identitet ikke også bearbejdes. Derfor er der ofte behov for psykoterapi, hvis klienten skal komme i kontakt med sin dybere identitet og værenskerne.

Se klinikken Ohrt Psykoterapi i Kolding og kontakt mig for en uforpligtende samtale.