I mit arbejde som psykoterapeut i min klinik i Kolding er det ofte, at klienter har en eller flere af følgende problematikker:

 • Lavt selvværd – usikkerhed og selvkritik
 • Livshæmmende overbevisninger og forestillinger
 • Problemstillinger knyttet til tilknytningstraumer og omsorgssvigt
 • Depression 
 • Spiseforstyrrelser 
 • Afhængighed
 • Stress 
 • Angst 
 • Kriser – herunder: Udviklings- og identitetskriser og traumatiske kriser 
 • Sorg og tab 
 • Mestring af sygdom fx cancer
 • At være pårørende til et menneske som er ramt af sygdom eller en psykisk lidelse
 • Selvudvikling 
 • Emner af spirituel og eksistentiel karakter fx meningsløshed, tomhed, ensomhed, magtesløshed, friheden til at vælge – men angsten for at træffe valg… 

Ofte er ovenstående emner koblet til hinanden på forskellig vis. For eksempel kan et sorgarbejdet som følge af dødsfald udløse en krise, hvor emner vedrørende den personlige identitet og eksistentielle samt spirituelle spørgsmål må bearbejdes. Bearbejdningen af en sorg handler også om at reetablere tilliden til verden. I sorgprocessen kan det for at kunne tro på fremtiden og erhverve nye færdigheder være nødvendigt også at se på, hvorledes man i sin fortid har bearbejdet kriser, sorg og tab.  
 
Ligeledes ses det også hyppigt, at stress, depression og kriser er sammenhængende problematikker.