Personlige data

Født 5. januar 1971. Gift med Hans-Christian Ohrt i 1995. Sammen har vi to sønner Alexander (f. 1997) og William (f. 2002).  

Uddannelse

Marts 2022: EFT-parterapeut: Level A - herunder 9 timers supervision med video-optagelser af sessioner med parterapi ved godkendt EFT-supervisor.

Juni og august 2021: Gennemført samtlige uddannelsesmodulerne i EFT - Emotionsfokuseret parterapiuddannelse. "Core Skills 1-4" for EFT parterapeuter, der har været gennem Externship træning, og som ønsker at fordybe sig yderligere i de enkelte trin i modellen v. Jette Simon, klinisk psykolog, ICEEFT Approved trainer.  

Sept. 2019 - august 2020: Efteruddannelse i Emotionsfokuseret parterapi/EFT - EFT-grunduddannelsen /Externship training v. Jette Simon, klinisk psykolog ICEEFT Approved trainer.  

Juni 2013: Certificeret psykoterapeut ved den 4-årige uddannelse ID-Academy, Silkeborg afdelingen – speciale karakter 12, karakter i psykoterapeutisk praksis 12 

Juni 1999: Pædagogikum - Struer Gymnasium

Juni 1996: Kandidat/ Cand. mag. i dansk og psykologi - Københavns Universitet – speciale karakter 13

Juni 1994-1996: 2,5-årig grunduddannelse på psykologistudiet som led i kandidatuddannelsen, Københavns Universitet.

Juni 1992: 2-årig grunduddannelse og bifag i Nordisk sprog og litteratur - Århus Universitet

Juni 1990: Student fra Esbjerg gymnasium

Efteruddannelseskurser i psykologi og psykoterapi

Februar 2024: Tilknytningsdynamikker og -mønstre i psykoterapeutisk arbejde v. Sarah Daniel, autoriseret psykolog, ph.d, specialist og supervisor i psykoterapi med voksne.

April 2023: Emotions fokuseret terapi for individuelle. Det trænes, hvordan Emotions fokuseret terapi /EFT bruges i individuel terapi, og hvordan de individuelle samtaler er en del af parterapi og familieterapi. v. Jette Simon klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision.

Maj 2021: Efteruddannelse i den moderne forståelse af sorg og WHO's sorgddiagnose "Prolonged grief disorder", samt arbejdet med ny praksis indenfor sorgterapi og de evidensbaserede metoder, der er uarbejdet til sorgdiagnosen. Den mest velafprøvede metode er Kompliceret Sorg Terapi. v. Mai-Britt Guldin psykolog, phd, specialist og supervisor i psykoterapi.

Sept. 2019-aug. og august 2021: Efteruddannelsse i Emotionsfokuseret parterapi v. klinisk psykolog og supervisor Jette Simon

Sept. 2018: Kursus i mestring af vrede og afsky - relationel traumeterapi v. psykoterapeut Merete Holm Brabrandt (DPF) 

Nov. 2017: Mentatiseringsevne i den terapeutiske proces. Undervisning i at anvende mentalisering i terapien og at bruge den neuroaffektive mentaliseringsskala til at vurdere mentaliseringsniveauet hos klienten og terapeuten selv i behandlingen af fx stress, traumer, angst og depression v. Marianne Bentzen (PLF)

Sept. og nov. 2016: Neuroaffektiv psykoterapi v. psykolog Susan Hart (PLF og DPF)

Okt. 2015: Parforholdets psykologi (DPF)

Nov. 2015: Borderline og samtaleterapi v. chefpsykolog Lars Sørensen (DPF)

Okt. 2014: Skam, kriser og tilknytningstraumer v. chefpsykolog Lars Sørensen (DPF)

Nov. 2014: Evolutionspsykologi og parforholdets psykologi (PLF)

Sept. 2013: Basisuddannelse, SE-metoden (Somatic Experiencing (SE)) erhvervelse af metodisk viden til kropslig forløsning af traumer.

Sept. 2012: Kursus i ISTDP – Intensiv Short Term Dynamic Psychoterapy (DP)

Erfaring

Feb. 2017-: Kontrakt med Dansk Sundhedssikring - fra 2023 kaldet Prima Care - der primært henviser klienter med sorg, traumer, stress, depressioner og angst til Ohrt Psykoterapi

2013-22: Gruppeterapi, sorg og krise – konfliktintervention, Fredericia Gymnasium

Aug. 2015-2017: Supervisor udviklingsprojekt med elevmentorer Fredericia Gymnasium

Jan. 2013-: Selvstændig psykoterapeutpraksis - Ohrt Psykoterapi - i Kolding, medlem af Dansk psykoterapeutforening (MPF)

Aug. 2013-: Vejleder for psykoterapeut specialestuderende, ID Academy 

Maj 2011-aug. 2022: Psykoterapeut ved Fredericia Gymnasium - siden maj 2013 certificeret psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

Maj 2011-2013-: Psykoterapeutpraksis påbegyndes, stud. psykoterapeut med træningsklienter

April 2012-2022: Beskikket som tilsynsførende supervisor i psykologi og dansk ved Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende superviserer unge gymnasielærere under deres pædagogikum. Tilsynsførende evaluerer via supervision deres undervisningskompetencer i fagene og laver en skriftlig udtalelse i samarbejde med kandidatens kursusleder.

2007-: Foredrags- og kursusholder på gymnasier om læreren i vejledningsrollen og elevsamtalen. 

2007-2011: HF-uddannelsesleder på Fredericia Gymnasium med ansvar for den pædagogiske tilrettelæggelse af uddannelsen - herunder: Supervision og coaching af kolleger, udvikling af tutor-/mentor-rollen som lærernes primære formative evalueringsredskab på hf, projektleder i Anvendelsesorienteret undervisning – innovative undervisningsformer (Region Syddanmarks uddannelsespulje). Jeg sagde ledelsesstillingen op for at hellige mig undervisning og psykoterapeutstudiet.

2005: Deltager i konsortium v. Undervisningsministeriet til udarbejdelse af nye læreplaner for psykologifaget c- og b-niveau i forbindelse med Gymnasiereformen.

2003-2007: Medlem af Psykologilærerforeningens bestyrelse. Jeg stoppede bestyrelsesarbejdet da jeg blev uddannelsesleder på Fredericia Gymnasium.

1999-2022: Ansat som lektor v. Fredericia Gymnasium & HF – underviser i fagene dansk og psykologi.

1997-1999: Adjunkt ved Nørre Nissum Seminarium og Hf – underviser på såvel seminariet (overbygningen – psykologi og dansk) samt hf.

1996-1997: Administration Manager hos det danske softwarefirma Maconomy A/S’s engelske datterselskab i London Maconomy (UK) Ltd. Firmaet udvikler og sælger informationsteknologiske løsninger til erhvervslivet. Jeg arbejdede med HR relaterede opgaver (ansættelser og MUS/medarbejder udviklingssamtaler) og havde ansvaret for at implementere administrative og kommunikative procedurer mellem UK og DK.
 

Foredrag / kurser

Marts 2019: Om elevrollen, gruppekonflikter og klasserumskultur, Fredericia Gymnasium 

Nov. 2016: Om tutorsamtalen - samtaleteknik, mindset og tilpasningsmønstre - Vejen Gymnasium 

Jan. og aug. 2016: Om samtaleteknik og studieteknik for mentorer, Fredericia Gymnasium

Okt. 2015: Om lærer- og elevsamtalen – kognitive redskaber og metoder til fremme af studieidentitet, Fredericia Gymnasium

Dec. 2014: Mennesket i krise – om udviklingskriser og traumatiske kriser samt behandlingen deraf, Fredericia Gymnasium

Sept. 2013 og sept. 2014: Kursus, ”Klædt på til vejlederrollen” om kognitive coaching redskaber til elevsamtalen og negative tilknytningsmønstres betydning for læring og relationer, Rosborg Gymnasium Vejle, Kolding Gymnasium og Fredericia Gymnasium.

2005-2006: Foredragsholder i formativ evaluering og supervisor ved Vejle amts efteruddannelse for gymnasielærere.

Dec. 2005: Foredrag på Hobro Gymnasium om implementeringen af studiebogen og redskaber dertil.

Publikationer

Hvorfor ny læserorienteret litteraturpædagogik i gymnasieskolen? i: Dansk noter nr. 2 2000

Tutorordningen på hf: - behov for redskaber til "samtalens kunst" i: Gymnasieskolen 19. nov. 2009.

Bilag til vejledningen til læreplanen om tutorrollen og studiebogen på HF, 2005