Find tilbage til dit unikke selv

I øjeblikke kan vi have oplevelse af at være i kontakt med vores essens og hvile i noget, der er større end os selv. Det er en tilstand, som er vanskelig at sætte ord på, fordi den er forankret i en sansende - til tider spirituel - fornemmelse af helhed og samhørighed. Nogle bruger meditation og mindfullness - andre bruger oplevelser i naturen til at finde tilbage til denne tilstand.

I psykoterapien kan du ved at arbejde med dine følelser finde tilbage til din essens - dit unikke selv - , som gør det lettere for dig at håndtere tilværelsens udfordringer, kriser og stress. I psykoterapien kan der i dette selvudviklingsarbejde inddrages korte meditationer.

Når du er i din personlige værenskerne - din essens - udstråler du en høj grad af autenticitet og åbenhed, som positivt vil afspejle sig i dine relationer til andre. Fra dette sted i din psyke er du ikke identificeret med de mange egoidentiteter eller roller, du indgår i - i løbet af din hverdag, men oplever frihed og ro i dit sind. Derfor er selvudviklingsarbejdet så vigtigt for din trivsel og evne til at håndtere hverdagens krav. 

En inspirerende underviser og uddannelsesleder ved ID-Academy, Steen Degn, udtrykte meget rammende, at man i selvudviklingsarbejdet arbejder med evnen til at "lyse op". Jeg-udvikling handler derimod om at "rydde op" - eller med andre ord at blive bevidst om - og evt. bryde med eller ændre på - tilpasningsmønstre og forskellige egoidentiteter skabt gennem opvæksten. 
 

Forfatteren, Peter Høeg, beskriver rammende mødet med det unikke selv:
 
”Jeg kommer til at spørge dig om noget. Jeg kommer til at spørge dig, om du kan huske nogle øjeblikke i dit liv, hvor du har været lykkelig. Ikke bare glad. Ikke bare tilfreds. Men så lykkelig, at alt bare var fuldstændig totalt hundred procent perfekt. (…)
 
I det øjeblik er verden fuldstændig perfekt. Der er ikke noget, der mangler at blive gjort, og der er ikke nogen til at gøre det, for der er ingen mennesker, ikke engang mig, glæden fylder det hele. Og det varer meget kort, og så er det forbi. (…)
Jeg ved, der er sådan nogle øjeblikke i dit liv.”

Uddrag af Peter Høegs roman
Elefantpasserens børn, 2010