I psykoterapien har jeg som ID-psykoterapeut forskellige tilgange til at behandle angst, og jeg arbejder med angst på forskellige niveauer i min klinik i Kolding. Ofte kan flere nievauer inddrages i samme session (se Metoder).

 
Adfærd/kognitivt niveau:

Når man arbejder adfærdspsykologisk og kognitivt med angst, sættes der fokus på, at klienten bliver bevidst om og undersøger situationerne, hvor angsten opleves, og de tanker og overbevisninger, klienten knytter dertil.  
Man kan arbejde med eksponering – dvs. en gradvis konkret konfrontation med de ydre situationer, der fremkalder angsten.  

 
Systemisk niveau:

Den systemiske tilgang til angst kan bidrage med at undersøge klientens rolle - også kaldet primære identiteter - i de mest betydningsfulde grupper/systemer, denne indgår i. Angst præger ikke blot det menneske, som lider af angst, men også de mennesker, der står den lidende nær. Den udløsende årsag til angst kan også skyldes klientens identitet og rolle i en gruppe. Ved at undersøge et gruppetilhørsforhold kan klienten således blive yderligere opmærksom på både hvorfor angsten opstår, og hvordan den evt. kan mindskes i situationerne, ved at han/hun ændrer adfærd, tanker og overbevisninger. 
 

Psykodynamisk og fænomenologisk niveau:

Når man i psykoterapien arbejder psykodynamisk og fænomenologisk med angsten, arbejdes der med at give klienten en følt fornemmelse af, at han/hun kan rumme angsten og sin egen sårbarhed. Derved kan klienten mindske angsten og slippe sin ”angst for angsten”.
For den, der første gang rammes af angst og uro, er angsten ofte uforståelig og noget, man ønsker at se bort fra. I psykoterapien kan klienten lære at acceptere følelsen af angst som et menneskeligt grundvilkår og et forsvar mod sårbarhed.
 
Når klienten oplever at kunne rumme og acceptere angstfølelsen, vil angsten og de kropslige symptomer gradvist reduceres. Med andre ord kan man sige, at man kun kan slippe noget, hvis man har accepteret det og sagt "ja" til at rumme det. 

Den psykodynamiske tilgang indbefatter også en undersøgelse af, hvor angsten stammer fra, og hvad der har forårsaget den. Samt en bevidstgørelse om klientens primære identiteter og deres modsætning - de ofte uudnyttede og fornægtede sekundære identiteter.
 

Humanistisk og eksistentiel niveau:

En del af behandlingen er at støtte og opbygge klientens tro på egne ressourcer og potentialer. I terapien gives klienten rum til at reflektere over og blive bevidst om, hvem klienten er, hvis han/hun ikke har angst?
Hvad skal han/hun så bruge sin psykiske energi - ja, sit liv - til? Nye tilværelsesmål og nye fremtidsvisioner opbygges.

Bevidstgørelsen om angst som et eksistentiel grundvilkår knyttet til udvikling og valg er centralt for klientens selvudvikling og mod til at sætte nye tilværelsesmål.