Grundlæggende for psykoterapien hos mig i min klinik i Kolding er, at du bliver mødt med et åbent hjerte, hvilket indbefatter respekt, indføling, følelsesmæssig afstemning, nærvær og en medvidende bevidsthed.
Forkortelsen ID i betegnelsen ”ID-psykoterapeut” står for såvel identitet som integrativ og dynamisk.
Der arbejdes således med at genfinde den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. Der arbejdes dynamisk med udgangspunkt i din situation og relationens nærvær.

Tilgangen til psykoterapien er integrativ, idet flere teorier og metoder anvendes med fokus på oplevelsesorienterede, eksistentielle, kognitive og psykodynamiske metoder. Hvilken af nedenfor beskrevne metoder, jeg anvender, afhænger af dig og hvilke problematikker, vi sætter fokus på.

Kognitiv terapi inddrages, idet det er hensigtsmæssigt, at du opnår indsigt i det dynamiske samspil, der er mellem tanker, forestillinger, følelsesliv og adfærd – herunder relationen til betydningsfulde andre i fortiden og nutiden. Redskaber fra kognitiv terapi er centrale at inddrage i arbejdet med angst, stress og depression. 

Med det psykodynamiske menes der, at dine nutidige måder at opfatte tilværelsen på har rødder i din livshistorie og i, hvorledes dine forældre satte rammerne for udviklingen af din selvopfattelse. Jeg er optaget af nyeste forskning i neuroaffektivpsykoterapi og Emotionsfokuseret terapi/ EFT for såvel enkeltpersoner som par. EFT tager udgangspunkt i tilknytningsteorien. Med afsæt i forskning inddrages viden om forskellige tilknytningsstile i terapien, idet barndommens tilknytningsmønstre genudspilles i de relationer, vi som voksne indgår i (familie, parforhold)

Psykoterapi er ifølge EFT en essentiel relationel tilknytningsorienteret bestræbelse. Emotionel forbindelse med en psykoterapeut er ikke bare et udgangspunkt for at coache specifikke adfærdsformer, men et ægte møde, hvori terapeuten fungerer som surrogat for en tilknytningsskikkelse, der tilbyder klienten et trygt tilflugtssted og udgangspunkt. At føle sig tryg, sensitivt forstået og trygt forbundet med nogen kan hjælpe med at regulere sårbarheden, hvilket i sidste ende er vækstfremmende for mennesker. 

Effektive interventioner fokuserer følgelig ikke alene kognitivt på korrektion af begrænsende overbevisninger, symptomer eller problemlindring, men ser hele personen i en interpersonel kontekst og de muligheder, der er i hver enkelt person og i hvert enkelt relationelt møde. Følelsesmæssig afstemning og indføling med klienten er grundlaget for effektiv psykoterapi. Evidensbaseret videnskabelig forskning dokumenterer dette. (Susan M. Johnson Tilknytningsteorien i aktion – EFT/Emotionsfokuseret terapi for enkelt personer, par og familier, 2019).

Med det oplevelsesorienterede og eksistentielle henviser jeg til, at der kan arbejdes med de eksistentielle grundvilkår, valg og følelser, som er nærværende i samtalen med dig. Det er dine udtryk for oplevelser, kropsfornemmelser og forestillinger, som har interesse.

 
I forbindelse med behandlingen af chok og traumer arbejder jeg ofte med udgangspunkt i SE-metoden
SE-metoden eller Somatic Experiencing (SE) er en metode til kropslig forløsning af traumer udviklet af Peter Levine, Ph.D.
Gennem mange års undersøgelse af dyrs adfærd og deres instinktive beredskab har Levine kunnet vise, at dyr i den frie natur ikke traumatiseres på trods af gentagne trusler på liv og sikkerhed. Han har påpeget, at et tilsvarende instinktivt beredskab også findes hos mennesker i forhold til traumatiske begivenheder og chok. Imidlertid undertrykkes dette ofte af vores højere hjernestrukturer, som evolutionært er senere udviklet (Neocortex). Derved kan det blokere den naturlige instinktive forløsning af traumer og give anledning til symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion og egentlig PTSD, som er en dysregulering af nervesystemet.

SE-Metoden tilbyder redskaber og metoder til genetablering af nervesystemets naturlige balance og iboende evne til selvregulering.
Derved understøttes den instinktive forløsning af traumer, som ellers kan manifestere sig som symptomer i krop og sind. Se også om behandling af sorg, som kan være knyttet til traumer. 
 


Der arbejdes generelt med udgangspunkt i samtaleterapi og mentaliseringsevne, men jeg supplerer desuden gerne med kropsarbejde, korte meditationer og drømmeanalyse afhængigt af klientens ønsker og behov. Også det transpersonlige og spirituelle kan inddrages i terapien.