Ny forskning i sorgarbejde foretaget på Columbia University af professor i klinisk psykologi, Dr. George A. Bonanno viser, at sørgende er mere modstandsdygtige, end vi tidligere har set, og at en sorgproces forløber dynamisk. Således konkluderes det efter interview med flere hundrede mennesker, at der ikke er bestemte opgaver, som skal løses i en bestemt rækkefølge. Sorgprocessen er individuel og afhænger af den sørgendes erfaring, netværk og kompetencer (THE OTHER SIDE OF SADNESS, George A. Bonanno 2009).
 
Mange mennesker tror, de skal sørge, og at sorgen skal vare altid. Sådan en overbevisning kan medføre kronisk sorg og depression. Ny forskning sætter imidlertid fokus på menneskets fantastiske evne til i sorgen at bevare håbet og udvikle resiliens/modstandsdygtighed. Det er vigtigt at sondre mellem tab og sorg. Tabet vil aldrig kunne anfægtes, men man kan lære at leve med det, og den akutte sorg kan gennemleves, så man kommer ud af sorgprocessen som et klogere og stærkere menneske.
 
 “Loss is forever, but acute grief is not, a distinction that frequently gets blurred.” (The Truth About Grief: The Myth of its Five Stages and the New Science of Loss by journalist Ruth Davis Konigsberg, 2014).

Læs mere om evidensbaseret moderne sorgterapi.