Baggrund og erfaring

Malene Ohrt er oprindeligt universitetsuddannet og har en kandidatgrad (cand. mag.) i dansk og psykologi fra Københavns Universitet og har undervist siden 1997.
Fra 1999-2022 var hun i 23 år ansat som lektor og sidenhen i perioden 2011-2022 også psykoterapeut på Fredericia Gymnasium. Forinden var Malene Ohrt fra 1997-1999 seminarieadjunkt på Nørre Nissum Seminarium  & HF.

I 2009 påbegyndte Malene Ohrt den 4-årige ID-psykoterapeut uddannelse. Uddannelsen tager 4 år og er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.  
Siden 2011 har Malene Ohrt haft klienter i individuel terapi og parterapi først som psykoterapeut-studerende. Hun har praktiseret som certificeret psykoterapeut siden maj 2013. Hun blev således eksamineret og certificeret 7. maj 2013 og er medlem af Dansk psykoterapeut forening. Se dokumentation for certificering

Fra 2012-2022 var Malene Ohrt tilsynsførende - dvs. udpeget af Ministeriet for Børn og Unge til at supervisere og bedømme gymnasielærere i pædagogikum. Fra 2007 til 2011 var Malene Ohrt uddannelsesleder for Fredericia Gymnasiums hf-afdeling. Imidlertid valgte hun at stoppe som leder på gymnasiet for at få mere tid til at udvikle sine terapeutiske kompetencer og færdiggøre sit psykoterapistudie. 

Sommeren 2022 stoppede Malene Ohrt sin karriere i den gymnasiale sektor som lektor og psykoterapeut på Frederica Gymnasium for at få frigjort tid til de mange klienter, som henvender sig i hendes private praksis.

I 2019- aug.2021 tog hun grunduddannelsen/ Externship træning samt de øvrige moduler/ Cores skills 1-4 i uddannelsen Emotionsfokuseret parterapi/EFT .

Læs evt. meget om Dansk Center for emotionsfokuseret terapi: https://dkceft.dk. Malene Ohrt står også på deres danske terapeutliste.

Hun er endvidere terapeut og vejleder for ID-psykoterapistuderende i forbindelse med den afsluttende specialeskrivning.  

Hvert skoleår har hun i mere end 10 år haft omkring 20-25 unge i psykoterapeutiske samtaleforløb på Fredericia Gymnasium, hvor hun bidrog til at opbygge de unges ressourcer og fastholde dem i uddannelsesforløbet på trods af udfordringer. Mere end 200 sessioner har hun hvert år haft med de unge, som er blevet henvist via gymnasiets studievejledere.

Desuden har hun i sin private klinik unge klienter fra de forskellige gymnasiale uddannelser i Kolding og omegn samt universitetsstuderende. Der gives rabat til studerende.

Fra januar 2013 har Malene Ohrt således haft selvstændig psykoterapipraksis i Kolding. Hun har siden 2013 udført mere end 5000 timers terapeutisk arbejde med klienter såvel i sin private praksis som på Fredericia Gymnasium. Hun modtager løbende supervision på sit terapeutiske arbejde. Klienterne er såvel unge som voksne og ældre. De kommer fra hele trekantsområdet: Kolding og omegn fx Vamdrup og Lunderskov, Vejen, Vejle, Middelfart og Fredericia, men også byer længere mod syd som fx Haderslev, Christiansfeld, Åbenraa og Sønderborg.

Det er en stor glæde at opleve, at stadig flere klienter opsøger klinikken. Det er ligeledes en stor glæde, at mange fortsætter i længerevarende forløb (1-2 år), hvor forskellige emner på skift belyses og bearbejdes i det terapeutiske rum, hvorved klientens ressourcer vokser i takt med, at selvet lyser op, og der ryddes op i "gamle" ego-identiteter og tilpasningsmønstre.  


Malene Ohrt har endvidere afholdt adskillige kurser og foredrag bl.a. om vejledning af unge og aktuelle ungdomsproblematikker

Hun har siden jan. 2017 haft kontrakt med Dansk Sundhedssikring nu kaldet Prima Care, som bl.a. henviser klienter med angst, traumer, sorg, stress og depressioner til Ohrt Psykoterapi.