Der findes tre grupper af udøvende psykoterapeuter.

  • Psykologer med efteruddannelse i psykoterapi.
  • Psykiatere, der er uddannet læger, og som har en efteruddannelse i psykoterapi,
  • Psykoterapeuter som - med afsæt i en mellemlang eller lang videregående uddannelse - har uddannet sig til psykoterapeut.


Jeg tilhører som psykoterapeut med praksis i Kolding den sidste kategori. Jeg har således en kandidatuddannelse fra Københavns Universitetet (cand. mag i dansk og psykologi), hvor jeg tog grunduddannelsen til psykolog. Derefter har jeg, på baggrund af mange års undervisningserfaring på gymnasiet i psykologi og dansk samt 4 års ledelseserfaring i gymnasiet, efteruddannet mig til psykoterapeut. Jeg valgte psykoterapeutuddannelse, fordi den giver mulighed for målrettet, systematisk og dybdegående at træne redskaber og metoder, som anvendes i psykoterapien (se baggrund og erfaring samt CV). Det teoretiske grundlag fra psykolog-uddannelsen har gjort læringen af psykoterapeutiske teorier og metoder lettere for mig.

De certificerede statsligt godkendte psykoterapeutuddannelser tager mellem fire og fem år og kvalificeret til, at man kan optages i Dansk Psykoterapeut forening. For at blive optaget som psykoterapeut i Dansk Psykoterapeut forening skal ens uddannelse være evalueret og godkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut-uddannelser. Min uddannelse betegnes ID-psykoterapeut-uddannelsen og opfylder de ministerielle kriterier på alle punkter. Da Dansk Psykoterapeut Forenings formål er at give kvalificeret psykoterapi på et højt niveau, skal man opfylde en række høje krav til uddannelse, egen terapi og udførelse af superviseret terapi for at opnå medlemskab.
 
Psykiatere og psykologer arbejder oftest med afsæt i diagnoser og i samarbejde med læger og psykiatrien. De kan arbejde med de sværere sindslidelser som fx skizofreni og kombinere psykoterapi med medicinsk behandling af lidelsen.
 
Psykoterapeuter, der ikke er uddannede psykologer og psykiatere, diagnosticerer ikke, men kan behandle mennesker, som tidligere har fået en diagnose fx depression eller angst. Bredt formuleret er psykoterapi (græsk: psyche = sjæl; therapia = behandling) betegnelsen for metoder til behandling af adfærdsforstyrrelser, personlige problemer og lidelsestilstande – herunder kriser af forskellig oprindelse. Behandlingen har som formål at ændre forstyrrede adfærdsmønstre og indstillinger samt at fremme den personlige udvikling, trivsel og sundhed. 


Svarende til dette er en psykoterapeut en person, som med nævnte formål for øje er uddannet til at anvende en eller flere metoder i behandlingen. Basis for den psykoterapeutiske behandling er relationen mellem psykoterapeuten og klienten. Et positivt terapeut-klient forhold kendetegnet ved gensidig sympati, respekt og tillid er grundlaget for at bearbejde klientens problemer (se om psykoterapi).  

Jeg er ikke henvisningsberettiget via egen læge ligesom en psykolog. I modsætning til en behandling hos en psykolog, der er kommet i stand via en henvisning fra en egen læge, vil en behandling hos mig/en psykoterapeut imidlertid ikke være registreret hos egen læge og dermed heller ikke blive videregivet til andre offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber fx i forbindelse med tegning af ulykkesforsikringer, livsforsikringer og forsikringer om tab af erhvervsevne. 


(Kilde: Hvad er psykoterapi? - Det diagnostiske perspektiv 2. reviderede udg. 2011 af Stig Dankert Hjort) 

Se priser for behandling.