Nogle af klienterne, som søger psykoterapi hos mig i Kolding og derfor kontakter Ohrt Psykoterapi, er pårørende til et menneske, som lider af en psykisk sygdom. Det kan være, at de er forældre, ven eller kæreste til den psykisk syge. Det kan være meget smertefuldt og frustrerende at være nærmeste pårørende til et menneske med en psykisk lidelse som fx spiseforstyrrelserdepression, afhængighed, eller stress.

På hjemmesiden Bedre psykiatri - Landsforeningen for pårørende kan du finde gode råd henvendt til pårørende til en psykisk syg. Her kan du også få information om foreningens aktiviteter i Kolding og trekantsområdet.

Når man lider af en psykisk sygdom, er chancen for at blive rask større, når netværket - de pårørende - inddrages som en ressource. 
I psykoterapien bevidstgøres du om dine ressourcer, dine grænser og behov, så du bedre støtte din pårørende med en psykisk lidelse uden at miste kontakten til kernen i din egen personlighed