En skilsmisse kan for mange være en kriseudløsende begivenhed, som ofte er knyttet til såvel en udviklingskrise som en traumatisk krise.

For mange er en skilsmisse forbundet med gennemlevelse af sorg og tab og en sorgproces, før man kan vende sig mod fremtiden, nye relationer, kompetencer og muligheder.

Psykoterapi kan støtte dig gennem krisen og hjælpe dig til selvudvikling.