Depression

Begrebet depression bruges ofte i to betydninger. Til daglig bruger vi det om tilstande, hvor vi føler os triste, er bekymrede eller ulykkelige.

Depression er imidlertid også en affektiv lidelse, som kan behandles af en psykoterapeut eller en psykolog. Diagnosen depression er kendetegnet ved en række symptomer, som skal være til stede, for at man kan tale om en egentlig depression.
 
Man skelner mellem den lette depression, hvor man er i stand til at skjule sin nedtrykthed for omverdenen og klare sine daglige forpligtelser og aktiviteter nogenlunde. Den moderate depression, hvor det bliver betydeligt vanskeligere at klare hverdagens forpligtelser, og endelig den svære depression, hvor man er så plaget af depressive symptomer, at man ikke længere kan fungere i dagligdagen, og hvorfor sygemelding fra arbejde, medicinsk behandling og evt. indlæggelse bliver aktuel.
 

Symptomer på depression er:

Kernesymptomer

 • Nedtrykhed
 • Nedsat lyst og interesse
 • Nedsat energi


Ledsagesymptomer

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær
 • Rastløshed eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit- eller vægtændring
 • Afhængighed af alkohol
 • Tanker om død eller selvmord

 
Ved diagnosen lettere depression skal der være mindst to kernesymptomer og to ledsage symptomer, ved moderate to kerne- og fire ledsage symptomer og ved sværere depressioner mindst tre kerne og fem ledsage symptomer
(Kilde: Diagnosesystemet ICD-10).
 
I psykoterapien arbejder jeg med at genopbygge dine personlige ressourcer, selvtillid og selvværd samt udfordre begrænsende negative overbevisninger om dig selv. Du behandles med udgangspunkt i dine behov og aktuelle problemstillinger og med inddragelse af forskellige psykologiske retninger og metoder. Udløsende årsager til depression kan være stress, en traumatisk krise eller en livskrise, som også ville skulle gennemleves og bearbejdes i terapien.