Jeg har meget stor erfaring med behandling af unge. Målet med behandlingen af unge under uddannelse er at opbygge en tro på personlige ressourcer, så denne kan udfolde sit potentiale, opnå en højere grad af trivsel og i sidste ende erhverve en studentereksamen og/eller videregående uddannelse.


Den unge mødes altid med respekt og i øjenhøjde. Vi arbejder ud fra den unges behov "her og nu" fx i forhold til at håndtere uddannelsesmæssige udfordringer.
 
Med udgangspunkt i min viden om kravene til videregående uddannelser, den gymnasiale undervisning (herunder tværfaglige opgaver på stx (DHO (1.g), SRO (2.g), SRP (3.g)) og forskellige eksamensformer), psykologisk viden og psykoterapeutiske teori og metoder opbygges gradvist den unges ressourcer gennem jeg-støttende samtaler. Der kan være tale om længerevarende psykoterapeutiske forløb. Oftest planlægges en samtale ca. hver 14. dag.


Nogle af de mange problematikker, som de unge ofte udfordres af, er fx: Lavt selvværd, lav selvtillid, tristhed – lettere depressionerstressangst, præstationspres, spiseforstyrrelser, misbrug og afhængighed, forældres skilsmisse, forældres sygdom - evt. tab af en forældre eller nærtstående ved dødsfald, sorgkriser og tilknytningstraumer forårsaget af forskellige former for omsorgssvigt i barndommen.

Desuden kan unge i løbet af et uddannelsesforløb pga forskellige andre problematikker opleve, at de har meget vanskeligt ved at motivere dem selv til at leve op til egne forventninger om præstation. Således er motivation - herunder bevidstgørelse om ydre og indre motivationsfaktorer - også en problematik, der ofte inddrages i terapeutiske forløb med unge.

 
Jeg har som psykoterapeut desuden erfaring med at arbejde med unge i sorggrupper.

Se klientreferencer.

 

I modsætning til en behandling hos en psykolog, der er kommet i stand via en henvisning fra en egen læge, vil en behandling hos mig/en psykoterapeut  ikke være registreret hos egen læge og dermed heller ikke blive videregivet til andre offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber. Dette kan på sigt være en fordel fx i forbindelse med tegning af ulykkesforsikringer, livsforsikringer og forsikringer om tab af erhvervsevne. Se priser og rabatter til unge.