Vedvarende sorglidelse er en lidelse, som kan udvikles i forbindelse med komplicerede sorgreaktioner. Dét, der er specielt ved vedvarende sorglidelse, er, at den er sorgspecifik i modsætning til psykiske lidelser som depression, angst og PTSD eller fysiske lidelser, der også kan opstå som følge af andre livsomstændigheder. Forskning og klinisk erfaring gennem mere end tyve år, viser, at en gruppe af efterladte, oplever en sorgspecifik psykisk lidelse, når de mister. 

Lidelsen består af en markant og forstyrrende optagethed af og/eller længsel efter den døde samt en række symptomer som skyld, vrede, tristhed og selvmordstanker. Lidelsen er kendetegnet ved, at den varer i usædvanlig lang tid efter tabet (mindst 6 måneder), og medfører funktionsnedsættelse, der gør, at man ikke kan fungere i tilværelsen. 

Måske bliver det sociale også svært og man kan også opleve, ikke at kunne fungere arbejdsmæssigt. Lidelsen hedder på engelsk Prolonged Grief Disorder. Diagnosen trådte i kraft i 2022 i forbindelse med implementeringen af WHO’s reviderede diagnosemanual ICD-11.  

Kriterier for forlænget sorglidelse: 

  • Efterladte har mistet en nærtstående person
  • Efterladte oplever: 
    • Savn og længsel efter afdøde eller vedvarende optagethed af afdøde 
    • Intens følelsesmæssig smerte, for eksempel forbundet med tristed, skyld, vrede, benægtelse, bebrejdelse, problemer med at acceptere tabet, følelsen af have mistet sig selv, manglende evne til at opleve positive følelser, følelsesmæssig forfladigelse eller problemer med at engagere sig i sociale eller andre aktiviteter.
  • Sorgreaktion opleves mindst 6 måneder efter tabet
  • Reaktionen overskrider gældende sociale, kulturelle eller religiøse normer for individets kontekst
  • Lidelsen fører til signifikant svækkelse af personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller andre vigtige funktionsområder

Læs mere om behandlingen:
Kompliceret Sorg Terapi