Det er helt op til dig, hvor meget vejledning du vil have. Som regel er det sådan, at man sender det, man har skrevet og så har en vejlednings-session bagefter. Jeg tager 760,- for en session (1 t) med Id-studerende.  Det terapeutiske arbejde afvikles efter omkring 50 min. Hertil kommer omkring 10 min. til afrunding og planlægning af ny tid.


Det tager tid at læse og at skrive respons - herunder lave kommentarer og evt. sproglige rettelser i det afleverede produkt. Jeg laver  skriftlig respons, og det tager ca. 2 timer at give respons på 10 normalsider.
Prisen afhænger af antal sider: ca. 10 normalsider: 1500,- , 20 normalsider: 3000,-   

Hvis det er under 5 normalsider - fx en indledning eller et mindre afsnit på ca. 1-2 sider (skr. str 12) - koster det 600 kr.

5-6 normalsider koster 800 kr.

Det varierer meget, om det er i idéfasen (problemformulering, disposition og struktur indkredses) eller under selve skrivefasen, den studerende har behov for vejledning og respons. 

Jeg er godkendt som vejleder af ID-Academy. Som gymnasielektor har jeg mange års erfaring med bedømmelse af og vejledning i større skriftlige opgaver i psykologi. 

Den store udfordring i opgaven er at lave en syntese mellem beskrivelsen af din egen udvikling og centrale problematikker, teoridelen og dine klientbeskrivelser. Det kan anbefales, at du går i terapi samtidig med din opgaveskrivning, derved kan din selvudviklingsproces kobles med opgaveskrivningen.